Gemeente Eindhoven presenteert bundeling van coronamaatregelen

Gepubliceerd op: donderdag 02 juli 2020 | 12:12

Sinds de uitbraak van de coronapandemie in Nederland zijn veel maatregelen getroffen om de gevolgen van deze crisis voor inwoners en bedrijven te verzachten. Zo ook in Eindhoven. Maatregelen van het Rijk, de EU en van de gemeente zelf. Het college van burgemeesters en wethouders wil de gemeenteraad en inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere partners in de stad op een overzichtelijke manier inzicht geven in de maatregelen die zijn genomen. Het overzicht, ‘Eindhoven in coronatijd’ is woensdag 1 juli naar de gemeenteraad gestuurd.
  
Het gaat om maatregelen van verschillende overheden die met elkaar samenhangen. Sommige zijn tijdelijk, andere lopen langer door of zijn door de aard van de crisis in de loop van de tijd aangepast. Daarom vindt het college het belangrijk een volledig, overzichtelijk en actueel overzicht van de maatregelen te hebben. Het document is online te vinden en geeft altijd de meest actuele stand van zaken. In een oogopslag is te lezen welke maatregelen door wie genomen zijn. Ook zijn er links opgenomen naar achterliggende informatie, zoals bijvoorbeeld de website van de Rijksoverheid waar de regelingen direct geraadpleegd kunnen worden. En er zijn links opgenomen naar bijvoorbeeld het Ondernemersloket, zodat geïnteresseerden en gebruikers de informatie snel kunnen vinden.

Financieel overzicht
De coronamaatregelen zullen effect hebben op de gemeentelijke begroting. De omvang daarvan staat nog niet vast. Het financieel effect wordt daarom regelmatig bijgewerkt en is via een link (op p.66) te raadplegen. Die link verwijst nu nog naar het eerder verschenen voorjaarsbericht. Nieuwe informatie wordt toegevoegd na 7 juli als de eerste Turap (tussenrapportage) is uitgebracht. Zo is steeds een actueel financieel overzicht beschikbaar.

Dashboard
Naast de bundeling van maatregelen en opgave van de financiële gevolgen, verwijst 'Eindhoven in coronatijd' (op p.70) binnenkort ook naar het coronadashboard van gemeente Eindhoven. Dat is een openbaar online databestand dat in beeld brengt welke gevolgen de corona-uitbraak heeft op de stad in sociaal, economisch, ruimtelijk en veiligheidsopzicht. Met deze informatie kan iedereen volgen wat er in de stad gebeurt. Het gemeentebestuur gebruikt dit dashboard om beleid bij te kunnen sturen. Het dashboard is opgebouwd uit data van het CBS, het UWV en de gemeente zelf en is aangevuld met openbare informatie uit verschillende bronnen. Het bevat ook zogeheten “zachte data": data die de beleving van de crisis onder onze bevolking laten zien, op basis van peilingen met het gemeentelijke digipanel.

Initiatieven in de stad
De coronacrisis treft velen in het hart, maar lokt ook mooie initiatieven uit. Solidariteit en creativiteit gaan hand in hand. “Eindhoven in coronatijd” zet de schijnwerpers op enkele van die initiatieven, ter illustratie van hoe velen de samenwerking zoeken met de gemeente en vooral met elkaar. Maar ook een helpende hand bieden, creatieve oplossingen zoeken en mogelijkheden zien om het leven weer op gang te brengen. Het zijn er letterlijk te veel om op te noemen, maar ze tonen allemaal het DNA van onze stad: samenwerking, inventiviteit en weerbaarheid.

Eindhoven Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business PLaza Nederland biedt met Eindhoven Business Plaza alle Eindhovense ondernemers een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL