Kadernota 2020, van evenwicht naar energie

Gepubliceerd op: maandag 03 juni 2019 | 14:30

In 2020 kan de gemeente weer een begin maken met het realiseren van de speerpunten van het college. Deze liggen vooral op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Daarnaast staat het jaar 2020 voor een belangrijk deel in het teken van het investeren in de interne bedrijfsvoering en de organisatie. Dit is het fundament om de ambities in de stad mogelijk te maken. Deze plannen staan in de Kadernota 2020, die wethouder Marcel Oosterveer dinsdag 28 mei heeft aangeboden aan de raad. De plannen komen voort uit het coalitieakkoord ‘Evenwicht en Energie’. Het jaar 2020 is te zien als het overgangsjaar waarin de gemeente vanuit het hervonden evenwicht weer nieuwe energie kan steken in de ambities.

In de Kadernota staat op hoofdlijnen wat de gemeente in 2020 wil gaan doen. Om ervoor te zorgen dat de plannen haalbaar zijn, hoort daarbij ook een realistische vertaling. In de Begroting 2020, die in het najaar verschijnt, is dit verder uitgewerkt.

Door de tekorten in het sociaal domein moest de gemeente eerst de (financiële) basis op orde te brengen om daarna ruimte te creëren voor nieuwe intensiveringen. In 2018 zijn de inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht gekomen. Dit jaar wordt dat evenwicht stabieler en in 2020 is er ruimte voor de intensiveringen die het meest noodzakelijk zijn. Extra investeringen zijn nodig om nieuwe wettelijke taken uit te kunnen voeren. Daarnaast komt er extra geld voor onder andere veiligheid en duurzaamheid. Om in de toekomst ook de andere ambities te kunnen realiseren, is nu extra inzet nodig  om de bedrijfsvoering te verbeteren. Denk daarbij aan verbetering van de interne organisatie en digitalisering. Hiermee optimaliseert de gemeente niet alleen de interne processen, maar ook de dienstverlening aan de inwoners verbetert.

Wanneer de financiën in evenwicht zijn en bedrijfsvoering op orde is, ligt er een basis om in 2021/2022 weer voluit structureel te investeren in de stad. Hierdoor kan de gemeente volop inzetten op een duurzame en aantrekkelijke stad met voorzieningen die op niveau zijn, met  leefbare en veilige wijken en een aantrekkelijke binnenstad. Een zorgzame stad met een sociaal domein dat op orde is, met vitale verenigingen en een stad die duurzaam bereikbaar is.

De raad praat op 25 juni over de Kadernota en neemt er op 2 juli een besluit over. De vergadering is te volgen via eindhoven.nl

Eindhoven Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business PLaza Nederland biedt met Eindhoven Business Plaza alle Eindhovense ondernemers een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL